Ledelse og organisation

Det europæiske områdepræsidentskab

Administrationen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige lettes ved inddeling af geografiske områder. I USA og Canada er det et medlem af De Halvfjerds’ Præsidium, der fører tilsyn med de enkelte områder og som holder til i Salt Lake City i Utah. I andre områder virker en områdepræsident og to rådgivere som tilsynsførende. De er normalt medlemmer af De Halvfjerds’Kvorummer og bor i deres tildelte områder.
Den nuværende Område formandskab er:

Det Første Præsidentskab

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ledes af 15 apostle, som også anses for profeter, seere og åbenbarere. Den mand, der har været apostel i længst tid, er Kirkens præsident, og ved inspiration vælger han to andre apostle som rådgivere. Disse tre fungerer som Det Første Præsidentskab, som er den højest ledende instans i Kirken.