Nyheder

Millioner af trofaste mormoner får rådet om at gå med Jesus ved verdensomspændende konference

Mormoner forbereder sig til verdensomspændende konference

To gange om året lytter medlemmer og venner af jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige til budskaber med inspiration og vejledning fra generalautoriteter og øvrige ledere ved Kirkens generalkonference i Salt Lake City, Utah

Festinord fejrer sit 50 års-jubilæum

Flere end 800 unge voksne deltog i dette års stævne

Flygtningehjælp

Medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige opfordres til at yde flygtningehjælp i hele verden efter en udsendt opfordring fra kirkens Første Præsidentskab i oktober 2015

Det europæiske områdepræsidentskab byder velkommen til den nye andenrådgiver

Ældste Gary B. Sabin det nyeste medlem af det europæiske områdepræsidentskab

Ældste Wickman: Religionsfrihed kræver, at man involverer sig med andre og indgår kompromisser

Ældste Wickman holdt åbningstalen ved BYU Religious Freedom Annual Review (BYU’s årlige gennemgang af religionsfrihed) den 7. juli 2016.

Kirken udtrykker kondolence til ofrene ved angrebet i Nice, Frankrig

Præsident Patrick Kearon fra Det Europæiske Områdepræsidentskab udtrykker kondolence til ofrene for angrebet i Nice, Frankrig

Møde transmitteret til europæiske medlemmer: Vær stærk og udvis barmhjertighed

Ældste Oaks talte på Oxford

Apostlen fra mormonkirken talte til en gruppe, der fokuserer på religionsfrihed. Mødet var arrangeret af University of Oxfords Rothermere American Institutes seminar om forfatningsmæssig filosofi, Det juridiske fakultets program om forfatningsmæssige styreformer, Programmet for religiøse og internationale forhold (Regents Park College) og Oxfords tidsskrift om lovgivning og religion.

Præsident Dieter F. Uchtdorf besøger sin fødeby og er sammen med trofaste hellige i Europa 

Frankfurt am Main – Præsident Dieter F. Uchtdorf sidder i Det Første Præsidentskab, det højeste ledende organ i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. I løbet af et to ugers besøg i Europa i maj 2016 mødtes han med medlemmer og venner af Kirken i seks lande for at bringe budskab om tro og glæde.