Nyheder

Kirkens navn

Præsident Russell M. Nelson fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har fremsat følgende udtalelse om Kirkens navn.

Kirken bekendtgør tilpasninger af missioner

Fem nye missioner dannes i 2018; 19 andre sammenføjes med andre missioner

Russell M. Nelson er den nye præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Præsident Nelson, 93, efterfølger præsident Thomas S. Monson, der døde den 2. januar 2018.

En særlig invitation til tirsdag den 16. januar

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fra hele verden inviteres til at deltage i et direkte budskab fra præsident Russell M. Nelson tirsdag den 16. januar 2018 kl. 9 MST.

Præsident Monsons begravelse

Begravelsen for præsident Thomas S. Monson, lederen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vil blive afholdt i Konferencecentret på Temple Square fredag den 12. januar 2018, kl. 12 (MST).

Præsident Thomas S. Monson afgået ved døden

Præsidenten for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages hellige afgik i dag ved døden.

Kvindelig leder fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige taler ved konference i Europa-Parlamentet

Søster Jean B. Bingham talte til lærde og fremtrædende personer ved konferencen »Kvinder i tro: Religionsfrihed eller et perspektiv om tro«.

Trossamfund vil bidrage til at forme Europas fremtid, siger mormonleder ved et møde i Europa-Kommissionen

Kirke- og trossamfund vil have en stor indflydelse i at forme Europas fremtid, siger ældste Massimo De Feo ved dette års møde på højt niveau med religiøse ledere.

Nyt europæisk områdepræsidentskab begynder deres virke

Med virkning fra 1. august 2017 begynder ældste Paul V. Johnson som den nye præsident for Det Europæiske Område i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Præsident Eyring indvier templet i Paris