Nyheder

Det Første Præsidentskabs påskebudskab 


Påske er Kristus

»Det er Frelseren, der brød dødens bånd,« sagde præsident Russell M. Nelson, præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. »Det er Frelseren, der betalte prisen for vores synder og overtrædelser og fjerner dem på betingelse af vores omvendelse. Det er Frelseren, der udfrier os fra fysisk og åndelig død.«...

Nyt søndagskolepræsidentskab og nye generalautoriteter bekendtgjort ved aprilkonferencen 2019

Præsident Dallin H. Oaks fra Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bekendtgjorde kaldelsen af 10 nye generalautoriteter og halvfjerdsere og 55 områdeautoriteter ved mødet lørdag eftermiddag ved aprilkonferencen 2019. Han bekendtgjorde også et søndagsskolepræsidentskab, der afløser bror Tad. R....

Det Første Præsidentskab fortæller fra generalkonferencens lederskabsmøde

Under et møde med ledere af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i dag, gav Det Første Præsidentskab instruktion om nye politikker vedrørende LGBT-medlemmer. 

...

Offentligheden inviteret til rundvisning i templet i Lissabon

Templet, der ligger i den nordøstlige del af byen i nærheden af den moderne bydel Parque das Nações, vil blive formelt indviet søndag den 15. september 2019 ved tre sessioner.

Profeten møder pave Frans i Vatikanet

Præsident Russell M. Nelson fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige mødtes lørdag med pave Frans inde i Vatikanet, det første møde mellem en sidste dages hellige præsident og en pave. Besøget skete, dagen før præsident Nelson indviede Kirkens første tempel i Rom.

Kirkens navn

Præsident Russell M. Nelson fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har fremsat følgende udtalelse om Kirkens navn.

Kirken bekendtgør tilpasninger af missioner

Fem nye missioner dannes i 2018; 19 andre sammenføjes med andre missioner

Russell M. Nelson er den nye præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Præsident Nelson, 93, efterfølger præsident Thomas S. Monson, der døde den 2. januar 2018.

En særlig invitation til tirsdag den 16. januar

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fra hele verden inviteres til at deltage i et direkte budskab fra præsident Russell M. Nelson tirsdag den 16. januar 2018 kl. 9 MST.

...