Retningslinjer for omtale - Kirkens navn

Retningslinjer for omtale - Kirkens navn

Emne

Det officielle navn er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det fulde navn blev modtaget ved åbenbaring fra Gud til Joseph Smith i 1838.

Selv om ordet »Mormonkirken« længe offentligt har været anvendt om Kirken som et tilnavn, så er det ikke den officielle titel, og Kirken fraråder anvendelsen af den.

Vær venlig at følge disse retningslinjer, når der skrives om Kirken:

  • I den første henvisning foretrækkes Kirkens fulde navn: »Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige«.
  • Vær venlig at undgå »Mormonkirken«, »SDH-kirken« eller »De Sidste Dages Helliges Kirke«.
  • Når der er behov for en kortere henvisning, så opfordres der til at bruge »Kirken» eller »Jesu Kristi Kirke«.
  • Ved omtale af Kirkens medlemmer foretrækkes vendingen »sidste dages hellige«, men »mormoner« er acceptabelt.
  • »Mormon« anvendes korrekt i navne som Mormons Bog, Mormontabernakelkoret eller Mormonruten eller som adjektiv i udtryk som »mormonpionerer«.
  • Ordet »mormonisme« er acceptabelt som beskrivelse af kombinationen af læresætninger, kultur og livsstil, der er unik for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
  • Når der henvises til personer eller organisationer, der praktiserer polygami, er ordene »mormoner«, mormonfundamentalist«, »mormondissenter« osv. ukorrekte. Associated Press Stylebook siger: »Ordet mormon kan ikke passende anvendes på de andre … kirker, der opstod efter splittelsen efter [Joseph] Smiths død.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.